Laskutusmalli

Ilmainen laskutusmalli yrityksille ja yrittäjille

Lataa ilmainen laskutusmalli Word- tai Excel-muodossa välttääksesi sellaisen luomista itse. Mallit voidaan mukauttaa yrityksesi tarpeisiin, eikä mallin käyttämiselle ole vaatimuksia.

Laskutusmalli Wordissä ja Excelissä
Lataa Word laskupohja täältä

Lataa Excel laskupohja täältä

Minkälaisia laskuja on olemassa?

Erilaisia laskumuotoja on olemassa monta. On olemassa kevennettyjä laskuja, joissa laskumerkintöjen vaatimukset ovat vähäisemmät. Kuluttaja- ja yrityslaskuilla on usein erilaisia vaatimuksia. Näiden lisäksi on olemassa vielä erilaisia laskumuotoja kuten: sähköpostilaskuja, paperilaskuja, verkkolaskuja ja e-laskuja.
Käydään erilaisia laskuja läpi yksitellen. Kun laskun loppusumma on pieni ja se on osoitettu kuluttajille voi laskun merkinnöissä käyttää vapaamuotoisempaa kaavaa. Tällöin laskussa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
-laskun antamispäivä
-myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste eli sinun y-tunnuksesi
-myydyt tavarat tai palvelut
-verot eriteltynä verokannoittain.

Kuluttajan ja yrityksen laskuissa on joitain eroavaisuuksia.

Kuluttajalle annettaviin laskuihin voidaan joskus soveltaa yllä mainittuja kevennettyjä vaatimuksia.

Toiseksi, yrityksen laskuilla hinnat ilmoitetaan yleensä arvonlisäverottomina ja kuluttajille esitetyt hinnat sisältävät alvin. Verot pitää kuitenkin muistaa erottaa.

Kolmanneksi, laskumuodoissa on eroja: yritykset ja esimerkiksi julkinen sektori vaativat usein verkkolaskuja, joka on eri asia kuin sähköinen PDF tai kuluttajalle lähetettävä e-lasku.

Mitä laskun tulisi sisältää?

Tyypillisesti laskussa pitäisi näkyä seuraavat asiat:

-laskun antamispäivä
-juokseva tunniste eli käytännössä laskunumero
-myyjän arvonlisäverotunniste eli y-tunnus
-ostajan aronlisäverotunniste eli y-tunnus (jos ostajalla siis on y-tunnus)
-myyjän ja ostajan nimi ja osoite
-laskutettavat tuotteet tai palvelut
-tuotteiden tai palvelujen yksikköhinta ilman veroa, verokannat ja veron määrä
-tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
-verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste

Kompar yrityslainat
Haluatko kasvattaa yritystäsi?
Hanki tarpeisiisi räätälöity yrityslaina KOMPARin avulla!
Löydä paras lainaYrityslaina
picture kompar
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver
picture kompar
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver