Miten rakennetaan liiketoimintasuunnitelma?

företagskredit

Hanki tarpeisiisi räätälöity yrityslaina KOMPARIN avulla

företagskredit

Tarjouksia monelta pankilta sekä lainantarjoajalta

företagskredit

Lainaa jopa 500,000 euroa

Google reviews
google reviewsFinansInspektionen

Täytä hakemuksesi nyt

kompar företagslån

Parhaat ehdot useiden yrityslainojen kautta

sök företagslån

Nopea hakemus - lainaa 24 tunnin sisällä

företagskrediter

Ilmaista neuvoa

Kun haet yrityslainaa perinteisten lainantarjoajien, kuten pankkien kautta, lainantarjoaja voi pyytää liiketoimintasuunnitelmaa. Syy miksi he pyytävät nähdä liiketoimintasuunnitelman, on yksinkertainen; he haluavat varmistaa, että yrittäjänä olet ajatellut kaikkia liiketoimintasi osia ja, että voit esittää ne selkeästi, jotta lainantarjoajat voivat päättää, ovatko he halukkaita ottamaan riskin ja antamaan sinulle lainaa vai eivät.

Tässä artikkelissa käydään läpi miten tehdä liiketoimintasuunnitelma, mitkä osat sen tulisi sisältää (markkina-analyysi, taloudellinen suunnittelu, kilpailijoiden analyysi jne.) ja mihin kysymyksiin sinun tulisi vastata.

Miksi pitäisi rakentaa liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen on lähinnä kaksi syytä; se on omaksi turvaksi ja voidaksesi esittää mitä aiot tehdä.

Kun kirjoitat liiketoimintasuunnitelman, haastat itsesi ja oman suunnittelusi, kun kirjoitat ylös, mitä aiot todella tehdä. Esimerkiksi myyntisuunnitelmat, jotka ovat olleet selviä omassa mielessäsi, saattavat muuttua epäloogisiksi, kun kirjoitat ne ylös. Samalla tavalla rahoitussuunnitelmasi voi yhtäkkiä osoittaa, että tarvitset lisää pääomaa yrityksessä, jos haluat onnistuneesti tuoda markkinoille tuotteen tai palvelun. Rakentamalla liiketoimintasuunnitelman kyseenalaistat oman suunnittelusi, jotta voit korjata ja suunnitella sitä tarvittaessa uudelleen.

Toinen syy liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen on, että ulkopuoliset osapuolet voivat pyytää sitä. Kuten edellä mainittiin, on tavallista, että lainantarjoajat, kuten pankit pyytävät liiketoimintasuunnitelmaa arvioidessaan, antavatko he yrityslainaa vai ei. Jopa bisnesenkelit ja riskipääomasijoittajat voivat pyytää liiketoimintasuunnitelmaa varmistaakseen, että olet ajatellut kaikkia eri osia, joita tarvitaan yrityksesi menestymiseen.

Riippumatta siitä, otatko rahoitusta lainantarjoajilta vai bisnesenkeleiltä, on hyvä idea tehdä liiketoimintasuunnitelma itsellesi, koska opit paljon kirjoittaessasi ajatuksiasi ja suunnitelmiasi ylös. Jos et pidä kiinni suunnitelmasta, loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, sillä tärkeintä on, että olet kyseenalaistanut suunnitelmasi ja varmistanut, että olet ajatellut liiketoimintamallisi ja suunnittelun tärkeimmät osat.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö

Miten päätät tehdä liiketoimintasuunnitelmasi, on sinun päätettävissä. Alla oleva rakenne on vakiintunut tapa, joka kattaa useimmat alueet. Sisällyttämällä kaikki nämä osat liiketoimintasuunnitelmaasi voit varmistaa, että olet kattanut kaikki alueet.

  1. Yhteenveto
  2. Markkina-analyysi ja liiketoimintamahdollisuus
  3. Tuotekuvaus / palvelukuvaus, kilpailuedut, kilpailija-analyysi ja mahdollinen tekninen analyysi
  4. Markkinointi- ja myyntisuunnitelma (mukaan lukien liiketoimintamalli ja hinnoittelu)
  5. Tiimi
  6. Taloussuunnittelu

1. Yhteenveto

Liiketoimintasuunnitelman tulisi aina alkaa yhteenvetosivulla, joka käy lyhyesti läpi kaikki tulevat kohdat. Tämä antaa lukijalle yleiskatsauksen liiketoimintasuunnitelmasta ja antaa mahdollisuuden saada siitä kokonaiskuvan ennen syventymistä tiettyyn alueeseen, josta hän on kiinnostunut.

2. Markkina-analyysi, liiketoimintamahdollisuudet ja kohderyhmä

Tässä osassa kerrotaan, mitä liiketoimintamahdollisuuksia näet yrityksellesi, millä markkinoilla se toimii sekä myös kohderyhmän määritys.

Liiketoimintamahdollisuus

Kun kuvaat näkemääsi liiketoimintamahdollisuutta, siihen on muutama erilainen tapa.

Ongelmat: Yksi tapa lähestyä ideasi mahdollisia ongelmia on ajatella, miksi kukaan muu ei ratkaise näitä ongelmia tänään / miksi nykypäivän toimijat eivät ratkaise näitä ongelmia tyydyttävästi ja miten aiot tehdä sen paremmin.

Suuntaukset: Toinen tapa on kuvata liiketoimintamahdollisuutta sen perusteella, mitä suuntauksia näet tämänpäivän markkinoilla ja miten aiot käyttää näitä suuntauksia yrityksesi eduksi.  Liiketoimintamahdollisuus osan tulisi antaa lukijalle yleiskatsaus yrityksen toiminnasta.

Markkina-analyysi

Markkina-analyysissä käydään läpi, millä markkinalla yritys aikoo toimia, kuinka suuri se on ja jos olet aikonut rajoittaa yrityksesi tietyille markkinalle keskittymisen ylläpitämiseksi. Markkinoita voi määrittää useilla eri tavoilla, mutta normaalisti käytetään seuraavia 4 ulottuvuutta:

Tuote: Tuote / palvelu, jonka aiot tarjota

Maantiede: Millä maantieteellisellä alueella tuotetta tarjotaan

Asiakkaat: Asiakkaat, joille aiot tarjota tuotetta

Kanavat: Mitä myynti- / jakelukanavia käytät

Kun olet määrittänyt, millä markkinoilla yrityksesi toimii, on hyvä tehdä arvio markkinoiden suuruudesta. Tässä on yleensä kaksi tapaa edetä; ylhäältä alas tai alhaalta ylös.

Lopuksi on aina hyvä kyseenalaistaa, oletko keskittynyt tarpeeksi tiettyyn markkinaan vai liian laajalle alueelle. Yleinen virhe, jonka monet yrittäjät tekevät, on se, että he yrittävät saada liian laajan markkina-alueen yrityksen myynnin kanssa eivätkä siksi saa vauhtia myyntiin. Toisaalta sinun on myös aina seurattava markkinoiden kokoa varmistaaksesi, että yrityksen perustamiselle on ollenkaan syytä.

Kohderyhmä

Kohderyhmää kuvattaessa on aina hyvä olla mahdollisimman yksityiskohtainen. Siksi sinun tulisi käyttää kuvitteellista tai todellista henkilöä kuvaamaan kohderyhmääsi. Esimerkki ruohonleikkurin ostaja voisi olla "Lasse, uusi talonomistaja Tampereella, kolmen 2 - 13-vuotiaan lapsen isä, jolla ei ole kiinnostusta puutarhanhoitoon, mutta palava intohimo jalkapalloa kohtaan".

Kohderyhmässäsi on myös kolme eri osaa, jotka sinun tulisi ottaa huomioon; kuka on tuotteen / palvelun käyttäjä, kuka tekee päätöksen tuotteen ostamisesta ja miltä päätöksentekoprosessi näyttää. Konkreettisen esimerkin antamiseksi voimme käyttää leluja.

Käyttäjä: Lelujen käyttäjä on tietysti lapsi, minkä vuoksi on tärkeää tehdä lelu, josta hän pitää kovasti ja kertoa ystävilleen. Usein kysytyt kysymykset ovat, miten tuotetta tai palvelua käytetään? Mitä arvoa se antaa käyttäjälle? Kuinka käyttäjä puhuu tuotteesta / palvelusta muiden käyttäjien kanssa?

Päätöksentekijä: Toisaalta henkilö, joka lopulta tekee päätöksen lelujen ostamisesta, on vanhempi, joten on otettava huomioon myös hänen näkemyksensä. Päättäjä voi olla sama kuin käyttäjä, mutta saattaa myös erota. Jos se eroaa, on kysyttävä, miksi hän tekee päätöksen ostaa tuoteen / palvelun?

Päätöksentekoprosessi: Lopuksi on hyvä käydä läpi, miltä varsinainen päätöksentekoprosessi näyttää ennen ostoa. Esimerkkinä leluista on ajateltavissa, että aiemmin se tapahtui usein kauppakeskuksessa vierailujen yhteydessä, kun taas nykyään suurin osa prosessista tapahtuu kotona ja tietokoneen edessä.

3. Tuotekuvaus / palvelukuvaus

Kuinka yksityiskohtaisesti minun pitäisi kuvata tuotetta / palvelua?

Voit mennä eri syvyyksiin tuotteiden tai palveluiden kuvauksissa. Yleensä kuvauksen odotetaan tuottavan yhteenveto, jonka lukija pystyy helposti ymmärtämään riippumatta tuotteen tai palvelun monimutkaisuudesta. Jos et anna yhteenvetoa ja sukellat sen sijaan suoraa teknisiin yksityiskohtiin, olet vaarassa, että lukija ei ymmärrä ja menettää kiinnostuksensa.

Kuinka syvälle sinun täytyy mennä tuotteen / palvelun kuvauksessa, riippuu siitä kuinka monimutkainen se on. Jos aiot myydä vallankumouksellisen tuotteen, kuten sähkölentokoneen, voi olla hyvä selostaa tuotetta syvällisemmin ja todistaa, että tämä on mahdollista. Jos se on tavallinen kampaamo, sinun ei tarvitse olla yhtä perusteellinen.

Nykyiset vaihtoehdot markkinoilla

Tässä liiketoimintasuunnitelman osassa on myös hyvä näyttää nykyisen markkinan vaihtoehdot. Vaikka teet tämän tarkemmin kilpailuanalyysin aikana, se on hyvä perusta tuotteen erojen osoittamiseksi.

Tuotteen / palvelun erottuminen

Kun olet käynyt läpi markkinoiden tämänhetkiset vaihtoehdot, sinun tulisi näyttää, miten tuotteesi tai palvelusi eroaa niistä. Tässä tulee aina ottaa huomioon kohderyhmäsi eli käyttäjä ja päätöksentekijä.

4. Kilpailijoiden analysointi

Ydinliiketoiminta asiakkaan näkökulmasta

Ennen kuin aloitat kaikkien markkinoilla olevien kilpailijoiden kuvaamisen, on hyvä palata markkinan määrittelyyn, aiottuun kohderyhmään sekä tuotteeseen ja palveluun. Käyttämällä näitä kolmea osaa sinun tulee kuvata ydinliiketoimintaasi (eli mikä vastaa suurinta osaa yrityksesi myynnistä ja miten) asiakkaan näkökulmasta. Ydinliiketoimintasi määrittäminen helpottaa, kun teet kilpailija-analyysisi, koska se osoittaa, kenen kanssa kilpailet ja kenen kanssa et.

Kilpailijat

Kilpailija-analyysissä sinun tulee lyhyesti tiivistää mitkä kilpailijat näet markkinoilla ja miten ne eroavat toisistaan koon ja tarjousten suhteen. Itsenäisenä ammatinharjoittajana on usein helppo aliarvioida kuinka monta kilpailijaa todellisuudessa on ja kuinka vahvat heidän vakiintuneet asiakassuhteensa ovat. Siksi on tärkeää saada hyvä kuva kilpailijoistasi.

Kilpailukyky

Kilpailija-analyysin tärkein osa on kuvata, miten aiot kilpailla markkinoilla; toisin sanoen, miten erotut kilpailijoistasi, miksi sinulla on etu erottautua tietyllä tavalla ja miten tämä johtaa kilpailukykyiseen yritykseen. On tärkeää pitää mielessä, että voit kilpailla monella eri tavalla.

Esimerkkejä kilpailutavoista alla:

Tuote / palvelu: eroaako se kilpailijoistasi?

Kustannukset: voitko kilpailla pienemmillä kustannuksilla ja siten korkeammalla voitolla / alhaisemmalla hinnalla?

Jakelu: onko sinulla pääsy tiettyyn jakelukanavaan, jota voit käyttää paremmin?

Markkinointi / myynti: oletko yksinkertaisesti parempi kuin kilpailu myynnin suhteen? Jos olet, niin miksi?

5. Markkinointi- ja myyntisuunnitelma (mukaan lukien liiketoimintamalli ja hinnoittelu)

Tuotteen markkinointi- ja myyntisuunnittelu on luultavasti tärkein osa liiketoimintasuunnitelmaasi, vaikka pankit keskittyvätkin yleensä taloudellisiin lukuihin. Syynä tähän on, että markkinointi ja myynti lisäävät yrityksen tuloja ja ovat sen vuoksi ratkaisevia tekijöitä onnistutko vai et. Hyvin muotoiltu myyntisuunnitelma erottaa usein menestyvät yritykset konkurssiin menevistä yrityksistä.

Asiakassegmentointi

Tässä osassa sinun tulisi aloittaa toistamalla, mitä olet kirjoittanut kohderyhmääsi koskevassa osiossa, mutta ei yhtä yksityiskohtaisella tasolla, jotta lukija muistaa mille asiakkaille haluat myydä. Lisäksi sinun tulisi kuvata, miten tavoitat tämän kohderyhmän parhaiten. Onko se sanomalehtien, Facebookin, Google Adwordsin tai puhelimen kautta?

Tässä osiossa on oltava myös muut yleisöt, joille aiot myydä, vaikka et aio tehdä niin tänään. Tällä tavalla voit osoittaa, että pystyt myymään useille segmenteille, mutta olet ensin keskittynyt vain yhteen.

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma

Suunnittele miten teet asiakkaistasi toistuvia asiakkaita

Usein sanotaan, että on halvempaa myydä nykyiselle asiakkaalle kuin myydä uudelle asiakkaalle. Tämä pätee erityisesti, jos asiakkaasi ovat yleensä tyytyväisiä palveluihisi.

Siksi on tärkeää, että sinulla on suunnitelma siitä, miten aiot pitää asiakkaasi ja saada heidät toistuviksi asiakkaiksi. Tässä on erilaisia strategioita ja taktiikoita, joista seuraavassa:

Hinnoittelustrategia

Hinnoittelustrategia osoittaa, kuinka aiot veloittaa tuotteestasi tai palvelustasi ja kuinka paljon. Tässä on tärkeää tarkastella jälleen asiakkaiden kykyä maksaa ja miltä kilpailijoiden hinnoittelu näyttää. Yleensä on aina hyvä sijoittaa tuote / palvelu premium-tuotteeksi ja hinnoittaa se vastaavasti, koska alempaan hintaan perustuvaa hinnoittelustrategiaa on vaikea saavuttaa, koska se vaatii alhaisemman kustannusrakenteen.

6. Tiimi

Tiimin kuvaus on avainasemassa ennen kaikkea bisnesenkeleille ja pääomasijoittajille, koska he sijoittavat suurelta osin tiimiin eikä pelkästään itse liikeideaan.

Tarvittavat tiedot ja taidot

Tässä liiketoimintasuunnitelman osassa sinun tulee käydä läpi ne tiedot ja taidot, joita yrityksesi tarvitsee menestyäkseen. Tietojen ja taitojen tulisi keskittyä ydinliiketoimintaan, ts. mitä tuotteen / palvelun tuottamiseksi tarvitaan ja sen toimittamiseksi asiakkaalle. Hallinnollisten kysymysten tarpeet eivät ole niin tärkeitä, kunhan ne eivät liity ydinliiketoimintaan.

Nykyinen tiimi

Sinun tulee kuvata nykyistä tiimiäsi koskevassa osiossa eri jäsenet ja miten heillä on tarvittavat tiedot ja taidot. Jos olet yksin, sinun tulisi silti sisällyttää kuvaus itsestäsi, missä olet hyvä ja mitä olet tehnyt aiemmin.

Suunnittele kattamaan jäljellä olevat tarpeet

Tässä osassa käydään läpi vain, mitä tietoja / taitoja yrityksessä puuttuu ja miten aiot täyttää jäljellä olevat tarpeet, joko palkkaamalla tai käyttämällä muiden yritysten palveluja. Jos aiot palkata työntekijöitä, on hyvä käydä läpi, mistä löydät heidät.

Tässä sinun tulee kuvata suunnitelma myös aikajanana, koska se voi määrittää, kuinka nopeasti onnistut saamaan vauhtia yrityksessäsi.

7. Rahoitus

Lopuksi, liiketoimintasuunnitelman tulisi sisältää myös taloussuunnitelma, jossa käydään läpi kuka omistaa yrityksen tänään, miten se on rahoitettu tähän päivään asti ja miten aiot tehdä sen tulevaisuudessa. Yleensä taloussuunnittelun tulisi jatkua kolmen vuoden ajanjaksolle.

Yhteenveto

Aloita taloutta käsittelevä osio yhteenvedolla, jossa kuvataan lyhyesti, kuinka yritys on menestynyt tähän mennessä taloudellisesti, kuinka paljon ulkoista rahoitusta haet ja millä ehdoilla, miten ulkoista rahoitusta käytetään ja miten se antaa sijoittajalle / lainantarjoajalle tuottoa.

Osakkeenomistajien rakenne

Osakkeenomistajien piirissä on normaalisti vain pari ihmistä, minkä vuoksi tämä osio on suhteellisen lyhyt. Jos toisaalta pääomaa on kerätty bisnesenkeleiltä ja pääomasijoittajilta, tämä osio voi olla suhteellisen pitkä ja monimutkainen.

Syy miksi tämä osio tulisi sisällyttää, on se, että se on lainantarjoajan edun mukaista saada parempi kuva siitä, kuka voi nimittää hallituksenjäseniä ja toimitusjohtajan ja näin päättää yrityksestä. Se voi myös antaa tietyn luottamuksen, jos osakasluettelossa on tunnettuja nimiä.

Yrityksen taloushistoria

Tässä osiossa käydään läpi, miten olet rahoittanut yritystä tähän päivään saakka. Tämä toimii aikajanana sille, että lukija voi saada paremman käsityksen yrityksen taloushistoriasta ja mitkä osapuolet ovat olleet mukana milläkin tavalla. Yleensä sinun tulisi kuvata seuraavat kohdat tässä osiossa

Katsaus taloudellisiin lukuihin

Katsaus taloudellisiin lukuihin on eräänlainen yhteenveto, jotta lukija voi saada nopean kuvan siitä, miten yrityksellä on mennyt ja miltä taloudellinen suunnitelma näyttää tulevina vuosina. Yleensä katsauksen tulisi sisältää seuraavat:

Sisällyttämällä yllä mainitut kohdat voit antaa lukijalle nopean yleiskatsauksen siitä, miten yrityksellä menee ja miten arvioit, että sillä menee tulevina vuosina.

Tuloslaskelma, tase ja kassavirta-analyysi

Yrityksen taloudellisten lukujen yleiskatsauksen lisäksi sinun tulee sisältää myös tuloslaskelma, tase ja kassavirta-analyysi tulevilta vuosilta. Näissä osissa lukija voi perehtyä syvällisesti saadakseen kuvan yrityksen taloudellisesta rakenteesta.

Jos haluat ilmaisen mallin likviditeettibudjetille, löydät sen täältä

Rahoitustarpeet ja varojen käyttö

Lopuksi rahoitusta käsittelevässä osiossa on selvitettävä, mitä rahoitusta yrityksellä on ja miten se aikoo käyttää mahdollista yrityslainaa, osakkeenomistajien panostusta tai muusta rahoituksesta saamiaan varoja. Tässä on myös tärkeää osoittaa, kuinka suuri vaikutus ulkoisella rahoituksella on yhtiön operatiiviseen ja taloudelliseen tulokseen.

Tarvitseeko yrityksesi rahoitusta?

Jos etsit yrityksellesi hyvää rahoitusta, paras tapa tehdä niin on hakea yrityslainaa Komparin kautta. Hakuprosessi on hyvin yksinkertainen ja nopea suorittaa. Pian voit verrata monen pankin ja lainantarjoajan tarjouksia. Talousneuvonantajamme auttavat mielellään, jos sinulla on kysyttävää lainoista tai rahoituksesta. Liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvita lainan hakemiseen, mutta viimeisimmät tulokset ja taseesi on hyvä olla saatavilla.


paras yrityslaina
kompar yrityslainat
företagskrediter rådgivare lån
Neuvonantajamme tekevät kaikkeansa varmistaakseen, että saat yritykselle haluamasi rahoituksen.

Täytä hakemus ja kasvata liiketoimintaasi jo tänään

Siirry hakemukseen
138an Group AB ©2020